6. ročník Mezinárodních statisticko-ekonomických dnů v Praze
Sborník příspěvků
13–15. září 2012
Praha, Česká republika
ISBN 978-80-86175-86-7
Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach ESC Rennes School of Business

Informace

The Department of Statistics and Probability and the Department of Microeconomics
University of Economics, Prague
The University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice
ESC Rennes International School of Business

organised

THE 6th INTERNATIONAL DAYS OF STATISTICS AND ECONOMICS

in
Prague, Czech Republic

on
September 13–15, 2012

Conference Sections:
  • Statistics
  • Demography and human resources
  • Economics
  • Management

 

Česká spořitelna
General sponsor of the VŠE in Prague