18. ročník konference Mezinárodní statisticko-ekonomické dni na VŠE v Praze
5–6 září 2024; Praha
Logo - The Faculty of Economics, Technical University of KošiceTon Duc Thang University

Pokyny autorům

ABSTRAKTY

Česká verze není aktuální, prosím, držte se anglické verze stránky.

Pro vložení abstraktu je nutno se registrovat. Po přihlášení je pak možné vložit abstrakt. Registrace i přihlášení se provádí prostřednictvím odkazu "Registrace" v pravé horní liště. Pro přiložení abstraktu využijte přiložený vzorový soubor (zde příklad .docnebo zde příklad v .docx). Abstrakty projdou recenzním řízením a seznam přijatých abstraktů bude zveřejněn na webu konference a autoři budou informováni e-mailem.

PŘÍSPĚVKY

Příspěvky lze vložit po přihlášení a kliknutí na Moje články. Pro zaslání příspěvku využijte vzorový soubor (zde soubor .doc nebo zde soubor .docx).

Při psaní příspěvku prosím dodržujte následující pokyny:

  • Rozsah příspěvku je 8 až 10 stran.
  • V úvodu příspěvku je třeba uvést současný stav poznání oblasti. Je třeba se odkazovat na relevantní prameny. Zejména na články a konference zahrnuté v databázi ISI Web of Knowledge.
  • Příspěvek bude publikován v černobílé verzi, přizpůsobte tomu zejména obrázky.
  • Pro psaní rovnic využijte generátor rovnic z Microsoft Wordu 2003. V případě potřeby, zkopírujte si ho ze vzorového souboru.
  • Strany nečíslujte.
  • Všechny reference musí splňovat standardy MLA nebo APA! Citace v závorkách musí splňovat obecná pravidla.

Každý příspěvek bude podroben dvojité anonymní recenzi, jejímž výsledkem bude přijetí příspěvku bez úprav, přijetí příspěvku po zapracování připomínek a odmítnutí příspěvku. Každý příspěvek musí být presentován na konferenci. Sborník příspěvků bude zaslán do Thomson Reuters s žádostí o zařazení do databáze Web of Science.